Usługi

 • Etap 1

  Wywiad wstępny (identyfikacja potrzeb)

 • Etap 2

  Audyt i analiza
  sytuacji / rynku

 • Etap 3

  Strategia działań
  Projekty

 • Etap 4

  Wdrożenie poszczególnych narzędzi

 • Etap 5

  Wsparcie w marketingu
  i rozwoju firmy